Tên đơn vị : Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại
Trang tin điện tử: http://xttmbackan.gov.vn/
Điện thoại: 0209-3810 292
Fax: 0209-3810 292
Hộp thư: ttkcxt.ct@backan.gov.vn
Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
Ban Giám đốc

Quách Mạnh Thắng

Phạm Thị Thúy Vân

Phòng Xúc tiến Thương mại - Tổng hợp
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng 0913 995 907 hungnv.ct@backan.gov.vn
Hoàng Thị Mai Huyền Nhân viên huyenhtm.ct@backan.gov.vn
Hoàng Thị Loan Nhân viên loanht.ct@backan.gov.vn
Nguyễn Hồng Ngân Nhân viên ngannh.ct@backan.gov.vn
Ngọc Thị Kim Quy Nhân viên quyntk.ct@backan.gov.vn
Vy Thị Sinh Nhân viên sinhvt.ct@backan.gov.vn
Phòng Khuyến công và tư vấn
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
Đinh Đăng Tùng Phó Trưởng phòng 0976 798 925 tungddct@backan.gov.vn
Hoàng Đức Tấn Nhân viên tanhdct@backan.gov.vn
Hoàng Bích Phương Nhân viên phuonghbct@backan.gov.vn
Trần Khánh Hưng Nhân viên hungtkct@backan.gov.vn
Nông Quang Vũ Nhân viên vunqct@backan.gov.vn
Hoàng Văn Tuyến Nhân viên tuyenhvct@backan.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này