UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2023

15/09/2022 - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 6/9/2022 với tổng kinh phí thực hiện là 1.159,93 triệu đồng, trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 717,5 triệu đồng, 442,43 triệu đồng nguồn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng.

Kết quả tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

12/08/2022 - Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022, theo đó Sở Công Thương được giao là cơ quan thường trực Chủ trì, phối hợp với các các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai Kế hoạch bình chọn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2022 tại huyện Bạch Thông

29/06/2022 - Ngày 28/6/2022 Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí” thuộc kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022. Tham dự nghiệm thu cơ sở đề án gồm có đại diện Lãnh đạo: Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, UBND xã Tân Tú, Hợp tác xã Phi Đoàn.

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

06/06/2022 - Ngày 27/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này