Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn nhận được Công văn số 413/SCT-QLTM ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đã đánh giá và công nhận 187 sản phẩm OCOP của 77 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; trong đó có 39 sản phẩm đạt 4 sao, 148 sản phẩm đạt 3 sao.

Nhằm hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên. Đây cũng là dịp để các đơn vị trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp, nhà phân phối, cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh Hưng Yên

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn giới thiệu và cung cấp thông tin về sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên đến các siêu thị, nhà phân phối, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết, nghiên cứu tìm kiếm đối tác kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hưng Yên.

(Danh sách sản phẩm OCOP và thông tin liên hệ của tỉnh Hưng Yên kèm theo)

(CV hỗ trự tiêu thụ sản phẩm)


                                                          (Nông Thị Thùy - Sở Công Thương)

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này