Thúc đẩy hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa (thay thế Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019). Thực hiện 03 nhóm chính sách: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chính sách của tỉnh hỗ trợ PTSX hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; Chính sách phát triển kinh tế tập thể.

Tỉnh đã xác định các cây trồng, vật nuôi, sản phẩm chủ lực cần tập trung nguồn lực phát triển như miến dong, cam, quýt, hồng không hạt, nghệ, dược liệu, gỗ rừng trồng..Phát triển nông, lâm nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng có lợi thế, các sản phẩm bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP,... phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện của từng địa phương. Chỉ đạo sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng một số cây trồng đang là thế mạnh của địa phương theo hướng sản xuất hàng hoá, quảng bá thương hiệu tạo đầu ra.

Từ năm 2020 - 2021, Sở Nông nghiêp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt, triển khai 33 dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (14 danh mục năm 2020; 19 danh mục năm 2021). Năm 2022, tiếp tục thực hiện chu kỳ 2, chu kỳ 3 của các dự án đã được phê duyệt năm 2020, năm 2022. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh phê duyệt năm 2021 chuyển tiếp năm 2023 là 19 dự án và thực hiện phân bổ kinh phí cho các địa phương (theo báo cáo của sở Nông nghiệp và PTNT).

Về chính sách xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 về việc ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các kế hoạch hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương chủ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, trong đó bao gồm các sản phẩm nông, lâm sản; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông, lâm sản tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số góp phần tích cực trong việc đổi mới, thích ứng kịp thời với từng bối cảnh, diễn biến thị trường (đặc biệt trong ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19). Đến nay một số sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã trở thành hàng hóa, có chỗ đứng trên thị trường, tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại của một số thành phố lớn góp phân nâng cao sức cạnh tranh, phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp của tỉnh theo chuỗi giá trị bền vững, từng bước hướng đến thị trường xuất khẩu.

Các địa phương đã chủ động triển khai, lồng ghép chính sách của tỉnh vào chương trình đang thực hiện tại địa phương và xây dựng thành công một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt đạt hiệu quả, góp phần tạo ra sản phẩm đặc trưng và nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp địa phương; khuyến khích người dân trong vùng có mô hình được học tập kinh nghiệm và tham gia liên kết với các tổ chức, cá nhân để phát triển các vùng sản xuất tập trung hàng hóa, (Lúa chất lượng cao, chăn nuôi an toàn sinh học, trồng cây ăn quả…), bước đầu tạo thương hiệu được khách hàng tìm đến đặt mua, đặc biệt là sản xuất các loại cây, con giống chất lượng có giá trị kinh tế phục vụ sản xuất.

Trong thời gian tới, Các cơ quan, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch đảm bảo theo hướng dẫn chuyên ngành và theo quy định của pháp luật; kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh mới trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Với những chính sách phát triển tế, xã hội được thực hiện nhất quán, đồng bộ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm nông sản, sản phẩm chủ lực, có tiềm năng. Các sản phẩm nông sản, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh sẽ sớm khẳng định được giá trị, xây dựng được thương hiệu; phát triển sản xuất hàng hóa ổn định và bền vững.

Bài: Thúy Vân

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 61/GP-TTĐT ngày 11/08/2023 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Quách Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm khuyến công và XTTM
Email: thangqm.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này