UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 6/9/2022 với tổng kinh phí thực hiện là 1.159,93 triệu đồng, trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 717,5 triệu đồng, 442,43 triệu đồng nguồn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng.

Chương trình khuyến công địa phương năm 2023 sẽ tập trung vào các nội dung:

1. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

2. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

3. Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh thuê tư vấn, trợ giúp trong các lĩnh vực lập dự án đầu tư, Marketing, quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực;

4. Xây dựng 4 chuyên mục tuyên truyền về hoạt động công thương trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn; Duy trì, vận hành Website thực hiện công tác tuyên truyền khuyến công; cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu về các chính sách, hoạt động công nghiệp, khuyến công…

5. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các đề án khuyến công.

Các đề án năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025; Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường giao lưu, kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Sở Công Thương được giao là cơ quan chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai các đề án; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định./.

Chi tiết Kế hoạch

Thúy Vân- TTKC

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này