Thực hiện công tác quản lý hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/6/2024 về thực hiện công tác quản lý hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với mục tiêu phát huy tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Bắc Kạn xác định công nghiệp chế biến lâm sản mà trọng tâm là chế biến gỗ rừng trồng là lĩnh vực trọng điểm; từng bước phát triển bền vững hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bắc Kạn xác định 3 quan điểm và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ trong thời gian tới:

 (1) Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bắc Kạn trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới. Phát triển đa dạng các sản phẩm gỗ và tham gia sâu vào chuỗi sản xuất các sản phẩm gỗ có giá trị gia tăng cao trong khu vực; tận dụng tối đa các phế phẩm, phế liệu để sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành sản xuất khác và đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường. Mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến gỗ và hướng tới xuất khẩu, phấn đấu sản phẩm chế biến gỗ là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng, trồng rừng gỗ lớn và phát triển mở rộng vùng nguyên liệu có chứng chỉ rừng bền vững theo yêu cầu của thị trường quốc tế. Hình thành các mô hình liên kết chuỗi giá trị giữa người trồng rừng, cơ sở chế biến thô với doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm chế biến gỗ có giá trị gia tăng cao.

(3) Kiên quyết xử lý theo quy định các cơ sở chế biến gỗ xây dựng trái phép theo quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng,...

Nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bắc Kạn tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương và trở thành ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

-  Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển các chuỗi sản xuất chế biến gỗ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt thúc đẩy thị trường xuất khẩu sản phẩm chế biến gỗ của địa phương; triển khai các giải pháp thu hút đầu tư dự án chế biến gỗ đảm bảo mục tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp với các địa phương rà soát, phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư các dự án sản xuất, chế biến gỗ theo chuỗi liên kết. Tăng cường thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm sản xuất từ gỗ của tỉnh, nhất là các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường các nước từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Đẩy mạnh công tác phổ biến lợi ích của các Hiệp định thương mại tự do mang lại để hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác tối ưu thị trường tiêu thụ sản phẩm, phục vụ xuất khẩu đồ gỗ.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phân vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng gắn với các cơ sở chế biến, triển khai công tác hỗ trợ việc liên doanh liên kết giữa cơ sở chế biến gỗ với người trồng rừng để thực hiện việc cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, khuyến cáo, vận động người trồng rừng không khai thác rừng trồng khi chưa đến tuổi khai thác. Thực hiện việc thâm canh rừng trồng gỗ nhỏ chuyển hóa sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn để nâng cao giá trị rừng. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin về sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng; thống kê đầy đủ, kịp thời sản lượng khai thác gỗ trên địa bàn quản lý để cung cấp cho cơ quan Thuế làm căn cứ tính thuế.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố phổ biến đến các chủ đầu tư dự án/cơ sở chế biến gỗ thực hiện nghiêm túc các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Chủ trì thực hiện hướng dẫn các chính sách ưu đãi, khuyến khích và thu hút đầu tư các dự án phát triển vùng nguyên liệu, các dự án chế biến gỗ có giá trị gia tăng cao.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xử lý, giải quyết các tồn tại việc sử dụng đất, thuê đất, bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động sản xuất trước ngày ban hành Chỉ thị này. Chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố phổ biến đến các chủ đầu tư dự án/cơ sở chế biến gỗ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường.

- Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn UBND các huyện, thành phố giải quyết các tồn tại việc xây dựng nhà xưởng của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động sản xuất trước ngày ban hành Chỉ thị này. Chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố phổ biến đến các chủ đầu tư dự án/cơ sở chế biến gỗ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất theo thẩm quyền đối với từng nhiệm vụ cụ thể; định kỳ 06 tháng, 01 năm sơ kết, tổng kết báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương). Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hằng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.  

Xem chỉ thị chi tiết tại đây: /data/b5a98360-a432-42e1-9453-7c5eca520b4e/userfiles/files/chỉ thị số 05 chế biến gỗ.pdf

Tin và ảnh: Thuý Vân

 

TRANG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGHÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 61/GP-TTĐT ngày 11/08/2023 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Quách Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm khuyến công và XTTM
Email: thangqm.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin giao dịch điện tử nghành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này