Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch số 41/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030 được thực hiện thành 2 giai đoạn từ 2020 - 2025 và 2026 – 2030 với các nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chương trình đề ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng tối thiểu 3,0 - 5,0% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng; giảm mức tổn thất điện năng xuống còn 6,5% đến năm 2025 và từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,0% đến năm 2030.

Việc SDNLTK&HQ có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về SDNLTK&HQ giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về SDNLTK&HQ giai đoạn 2019 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày một cao hơn của nền kinh tế, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, đồng thời bảo vệ được môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững./.

Chi tiết

TRANG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGHÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 61/GP-TTĐT ngày 11/08/2023 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Quách Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm khuyến công và XTTM
Email: thangqm.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin giao dịch điện tử nghành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này