Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 2924/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023. Chương trình bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm phát triển ngoại thương, mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu. Đồng thời phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng phát triển thị trường; tiêu thụ sản phẩm trên internet và trên nền tảng số. Năm 2023 gồm 113 đề án của các đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí là 135 tỷ đồng.

Tại Quyết định này, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Công Thương phê duyệt Tổ chức 01 lớp Tập huấn ngắn hạn về kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên internet cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng Đông Bắc. Dự kiến thời gian tổ chức tập huấn vào quý II,IV năm 2023.

Để triển khai hiệu quả chương trình, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương, cơ quan, ban ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan Xúc tiến thương mại  - đơn vị chủ trì Chương trình trong công tác triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn để doanh nghiệp lựa chọn hoạt động phù hợp đăng ký tham gia nhằm tận dụng, khai thác các cơ hội xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chỉ đạo các cơ quan  địa phương triển khai thực hiện các đề án theo đúng nội dung, tiến độ được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình chuẩn bị hàng hóa đảm bảo chất lượng, trưng bày đúng các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước tại các hội chợ hàng Việt thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM.

3. Tạo điều kiện để Trung tâm XTTM địa phương tuyên truyền, phổ biến thông tin, giới thiệu các hoạt động của Chương trình trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp địa phương đăng ký tham gia.

4. Bố trí nguồn lực của địa phương nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trung tâm XTTM địa phương triển khai các chương trình cấp quốc gia về XTTM đạt hiệu quả cao nhất.

Đính kèm Quyết định 2924/QĐ-BCT

-Ngọc Quy-

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này