Chợ Đồn nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản

Là địa phương có tiềm năng về khoáng sản, lâm sản, những năm qua, huyện Chợ Đồn đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây huỷ hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Một trong những giải pháp hiệu quả là nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị.

Nhiều tiềm năng lợi thế

Với tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 91.135 ha, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 81.264,36 ha, chiếm 89,17% diện tích tự nhiên của toàn huyện. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 trên địa bàn huyện là 80,51%, cao nhất tỉnh. Tài nguyên rừng là lợi thế rất lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chợ Đồn. Biết sử dụng, khai thác hợp lý rừng sẽ không chỉ là nguồn nguyên liệu nhằm phát triển công nghiệp chế biến cho thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mà còn là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bền vững sau này.

Bên cạnh đó, huyện Chợ Đồn cũng được đánh giá là có nhiều tiềm năng về khoáng sản. Những khoáng sản có tiềm năng hơn cả là chì, kẽm, sắt và vật liệu xây dựng có trữ lượng lớn, tập trung chủ yếu ở các xã Bản Thi, Đồng Lạc, Xuân Lạc, Quảng Bạch, Ngọc Phái, Bằng Lãng, Lương Bằng, thị trấn Bằng Lũng... Hiện nay, nguồn lợi từ việc khai thác và chế biến khoáng sản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho người dân địa phương. Nhìn chung, các đơn vị được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh và lãnh đạo huyện Chợ Đồn kiểm tra hoạt động khai thác,
chế biến khoáng sản tại Công ty Hoàng Nam ngày 10/5/2021

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền các cấp và sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, những năm gần đây, trên địa bàn huyện Chợ Đồn, hoạt động quản lý nhà nước về khoáng sản, lâm sản đã được tăng cường, dần đi vào nề nếp, đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, do tài nguyên khoáng sản, lâm sản có giá trị cao, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên hoạt động khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép vẫn diễn ra với quy mô nhỏ lẻ.

Tăng cường vai trò trách nhiệm người đứng đầu

Sau khi Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, đồng thời trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị số 08-CT/TU, thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chỉ thị số 08 của huyện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các xã, thị trấn.

Tháng 11/2012, UBND huyện Chợ Đồn gửi văn bản, biểu mẫu cho các địa phương triển khai Chỉ thị số 08-CT/TU. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã cam kết với Chủ tịch UBND huyện không để xảy ra các hiện tượng khai thác, thu gom, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn mình quản lý. Huyện cũng gửi biểu mẫu cam kết giữa các hộ gia đình với UBND xã, thị trấn. Việc ký cam kết nhằm thực hiện nghiêm túc và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, lâm sản, đồng thời kiên quyết xử lý đối với tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý...

Kết quả đã có 13 xã triển khai, 1.147 hộ gia đình cá nhân ký cam kết không khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật; 7 hộ gia đình, cá nhân cam kết không sử dụng máy móc khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật; 22/22 Chủ tịch UBND xã, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện không để xảy ra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã, thị trấn (năm 2020 sáp nhập còn 20 xã, thị trấn). 

Các phòng, ban chuyên môn tổ chức tuyên truyền Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và các văn bản về việc quản lý tài nguyên khoáng sản cho 212 cán bộ xã, công an viên, trưởng thôn, bí thư chi bộ. Phát tài liệu cho các thành phần tham dự và đề nghị trưởng thôn, công an viên, bí thư chi bộ tuyên truyền đến các hộ dân trong thôn, tổ tại 7 xã gồm: Xuân Lạc, Đồng Lạc, Quảng Bạch, Bản Thi, Yên Thịnh, Nghĩa Tá, Bằng Lãng.

Hằng năm, huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, kế hoạch kiểm tra, truy quét các hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản, lâm sản trái pháp luật, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản tại địa phương nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục, chấn chỉnh có hiệu quả.

Trong gần 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương có sự đồng thuận cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự quyết tâm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU và đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng của huyện, của xã trong việc xử lý vi phạm từng bước đã có sự phối hợp và hỗ trợ nhịp nhàng. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn huyện.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động khoáng sản, lâm sản đã có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện hơn so với những năm trước đây. Tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn nhìn chung về cơ bản đã giảm số vụ, tính chất, mức độ các vụ vi phạm không còn nghiêm trọng so với trước và đang từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, dần đi vào ổn định. Nhận thức của người dân được nâng lên, từ đó tăng cường bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng, giá trị của đa dạng sinh học…

Trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng khai thác, chế biến, thu gom, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này