Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ tư (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Nghị quyết nhằm tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với bảo vệ môi trường; trọng tâm là chế biến nông lâm sản, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là chế biến sâu kim loại màu (chì, kèm); thu hút phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các trung tâm công nghiệp lớn phù hợp với điều kiện địa phương. Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng mối liên kết bề vững giữa ngành công nghiệp với nông nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng, sản lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp.

Chi tiết tại đây

TRANG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGHÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 61/GP-TTĐT ngày 11/08/2023 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Quách Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm khuyến công và XTTM
Email: thangqm.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin giao dịch điện tử nghành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này