Kết quả thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Công Thương đã bám sát sự chỉ đạo của các UBND tỉnh, Bộ Công Thương, tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại đạt kết quả tốt.

Thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Công Thương đã bám sát sự chỉ đạo của các UBND tỉnh, Bộ Công Thương, tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại đạt kết quả tốt.

- Hoạt động tuyên truyền, quảng bá

Tiếp tục duy trì trang thông tin giao dịch điện tử ngành Công Thương Bắc Kạn tại địa chỉ www.xttmbackan.gov.vn; Tăng cường xây dựng tin, bài, hình ảnh về hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh; cập nhật thường xuyên, kịp thời các thông tin sự kiện, chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức, các chương trình xúc tiến thương mại ngoại thương đến các doanh nghiệp, hợp tác xã; chủ động hỗ trợ các  doanh nghiệp, hợp tác  xã về thông tin  thị trường, kết  nối tiêu thụ sản phẩm thông  qua  các  hình  thức như văn bản, zalo, fabook, website...

Phát hành trên 200 cuốn catalo giới thiệu nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn; phối hợp với Đài Phát thanh- Tuyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng các phóng sự quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, sản phẩm mùa vụ của tỉnh theo từng quý (đã phát sóng phóng sự về sản phẩm nho Hạ Đen (Ngân Sơn). Tổ chức thực hiện tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023 bằng hình thức treo băng rôn, xây dựng 01 phóng sự giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh phát trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và xây dựng tin bài trên Báo Bắc Kạn.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia 04 hội chợ, triển lãm trưng bày sản phẩm gồm: Tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính Phủ triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng, diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh từ ngày 12/02-14/02/2023; Tổ chức gian hàng trưng bày, triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch để giới thiệu, quảng bá các thế mạnh, tiềm năng của tỉnh Bắc Kạn trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Trung Bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng và các hoạt động bên lề tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Tham gia Hội nghị giao thương, Hội chợ và tham dự khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc-Phú Thọ 2023 từ ngày 24-30/4/2023; Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên năm 2023 từ ngày 19/5/2023-24/5/2023. Ngoài ra, Hỗ trợ Hội doanh nhân OCOP tỉnh tổ chức gian hàng tại Hội chợ Công Thương vùng Đồng Bằng  Sông  Hồng -Hà Nam năm 2023. Đề án đã hỗ trợ 16 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia giới thiệu, quảng bá trực tiếp.

Tổ chức 01 đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường và tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” năm 2023 tại Hà Nội từ ngày 14-17/6/2023. Hoạt động này đã hỗ trợ 17 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trực tiếp tham gia trưng bày, giới thiệu với gần 90 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh. Thông qua chương trình khảo sát và kết nối giao thương tại Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước được thông tin về các cơ chế, chính sách phát triển thương mại, kinh nghiệm phát triển thị trường sản phẩm của địa phương; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tỉnh Bắc Kạn đã có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác, kết nối thị trường, đồng thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn đến các tổ chức xúc tiến thương mại, các hệ thống phân phối, siêu thị, doanh nghiệp, người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước tại thủ đô Hà Nội.

HTX Tài Hoan giới thiệu sản phẩm với các nhà phân phối

Hoạt động xúc tiến thương mại ngoại thương bước đầu được thực hiện với việc tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản, trong đó, Đoàn công tác đã tham dự Hội nghị giao thương Hợp tác Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức. Tỉnh Bắc Kạn đã có cơ hội giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn trên 5 lĩnh vực thế mạnh về lâm nghiệp, nông nghiệp đặc biệt về sản phẩm OCOP, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, công nghiệp, năng lượng tái tạo. Chương trình này đã mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, dịch vụ giữa các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, Sở Công Thương mời, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã và mở phòng họp trực tuyến tham gia hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam do Cục Xúc tiến tổ chức nhằm trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến, các quy định về chính sách, yêu cầu mới đối với nhập khẩu, đánh giá thị hiếu tiêu dùng của thị trường nhập khẩu đối với các mặt hàng và sản phẩm; thảo luận đánh giá cơ hội, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất - nhập khẩu, yêu cầu xúc tiến thương mại.

Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy và Ông Đinh Quang Tuyên, PCT TT UBDN tỉnh tham dự Hội nghị giao thương Hợp tác Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động xúc tiến thương mại còn nhiều khó khăn khi phần lớn các sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn có sản lượng thấp do quy mô sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu và còn nhỏ lẻ, công suất thấp; các đơn vị chưa có kinh nghiệm trong công tác marketing và tiếp cận thị trường; đa số các sản phẩm hàng hóa chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp của các hệ thống phân phối lớn. Một số đơn vị đã tiếp cận và đưa sản phẩm vào bán tại siêu thị nhưng không đảm bảo được sản lượng ổn định và không giữ được liên kết kinh doanh, hợp đồng; hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, mưa lớn; doanh thu của các đơn vị sau khi tham gia chương trình còn hạn chế.

Trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã, Tổ chức thành công hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023 và Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm hàng hóa Bắc Kạn năm 2023 ngoài tỉnh. Tổ chức triển khai hoàn thành Đề án “Tổ chức Tập huấn ngắn hạn về kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã vùng Đông Bắc” thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2023. Tiếp tục thông tin thị trường, nhu cầu kết nối, kiên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia các sự kiện, chương trình xúc tiến trong nước./.

Thúy Vân-TTKC

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 61/GP-TTĐT ngày 11/08/2023 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Quách Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm khuyến công và XTTM
Email: thangqm.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này