Khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ điểm bán giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh. Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ thuê, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho điểm bán, giới thiệu sản phẩm OCOP theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND cùa HĐND tỉnh do Công ty CPXD&DVTM Doanh nhân trẻ Bắc Kạn đề xuất.

Vị trí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (số nhà 52, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), có mặt bằng thuận lợi cho hoạt động trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; dự kiến sử dụng cho hoạt động giới thiệu và bán sản phẩm là 300m2. Công ty CPXD&DVTM Doanh nhân trẻ Bắc Kạn có ngành nghề kinh doanh phù hợp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700282068 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 14/02/2020; đủ năng lực tài chính để mua sắm trang thiết bị, kinh doanh các sản phẩm phục vụ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy định. Đối chiếu với các văn bản hướng dẫn, địa điểm do Công ty CPXD&DVTM Doanh nhân trẻ Bắc Kạn đề nghị đáp ứng các điều kiện theo quy định, được lựa chọn tham gia điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Việc xây dựng điểm giới thiệu bán và giới thiệu sản phẩm OCOP phù hợp với định hướng phát triển nông, lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch xây dựng phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, Công ty CPXD&DVTM Doanh nhân trẻ Bắc Kạn triển khai các hoạt động đầu tư, hình thành điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP và đề xuất các nguồn lực hỗ trợ theo các chính sách hỗ trợ hiện hành của nhà nước.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thành phố Bắc Kạn của Công ty CP công nghệ dược liệu Bắc Hà hoạt động từ tháng 12/2020

Theo thông tin do Sở Công Thương cung cấp, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có tổng 10 Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trong đó có 06 Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã có, chờ tiến hành thẩm định theo các tiêu chí tại Quy chế và một số cơ sở đã sử dụng biển hiệu, biểu tượng của Chương trình OCOP nhưng chưa đăng ký Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đã được UBND các huyện, thành phố hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hoạt động theo Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Nam Mẫu, Ba Bể (hoạt động từ năm 2022)

Năm 2023, Sở Công Thương đã ban hành các Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ thống, trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP như: Kế hoạch số 28/KH-SCT ngày 22/02/2023 Khảo sát, lựa chọn địa điểm để hỗ trợ xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2023; Kế hoạch số 57/KH-SCT ngày 13/4/2023 Khảo sát, lựa chọn địa điểm để hỗ trợ xây dựng mô hình điểm bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông thôn theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; Công văn số 538/SCT-QLTM ngày 17/4/2023 gửi UBND các huyện, thành phố về việc đề nghị triển khai thực hiện Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng Quy chế quản lý Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Quy chế); tiến hành rà soát, hướng dẫn các chủ thể có Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thực hiện theo Quy chế. Trường hợp cửa hàng đã sử dụng biển hiệu, biểu tượng của Chương trình OCOP nhưng không đăng ký Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo Quy chế thì UBND huyện, thành phố thông báo và yêu cầu thương nhân dừng việc sử dụng biểu tượng của Chương trình OCOP trên biển hiệu cửa hàng.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các chủ thể kinh doanh Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đăng ký điểm, vận hành theo Quy chế; thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thương mại đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy chế đã được UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục hỗ trợ, củng cố hệ thống Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh để thực sự phát huy được hiệu quả của mô hình này./.

Thúy Vân-TTKC

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 61/GP-TTĐT ngày 11/08/2023 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Quách Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm khuyến công và XTTM
Email: thangqm.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này